De Zelforganisatie & Holacracy Meetup is een laagdrempelig moment om even samen te komen. Nieuwsgierige mensen, verse en doorgewinterde (Holacracy) beoefenaars kunnen hun ervaringen delen en de wijsheid van de groep gebruiken om hun struikelblokken te onderzoeken.

Op 19 juni was alweer de vierde editie van Meetup ‘The North’ in Groningen. We werden deze keer uitgenodigd door Klaas Dolsma om op visite te komen bij de Groninger Energie Koepel (GrEK), waarvoor nogmaals dank!

Hieronder een paar take aways die jou wellicht ook nieuwe inzichten geven of onderwerpen waar je misschien ook een bijdrage aan wilt leveren. Neem gerust contact op als je nog iets toe te voegen hebt of er volgende keer ook graag bij wilt zijn.

Strategievorming binnen Holacracy

Binnen Holacracy is stategie vooral een hulpmiddel is om focus te verhelderen. Het helpt cirkelleden hun eigen keuzes te maken en te prioreteren. We weten dat Brian Robertson, de bedenker van Holacracy, fan is van een dynamische strategie waarbij je de term ‘zelfs boven’ (in het engels is het ‘even over’) gebruikt. Je neemt dan twee richtingen die beide goed zijn, maar maakt de bewuste keuze om de een boven de ander te verkiezen. Bijvoorbeeld ‘kwaliteit zelfs boven kwantiteit’. Zo kun je bij elke keuze die je maakt de strategie als leidraad gebruiken als je prioriteiten wilt stellen of projecten aanmaakt. Uiteraard met als uitgangspunt om meer richting het doel – de purpose – van je organisatie te bewegen. Maar je kunt ook kiezen voor een andere vorm van strategie zoals Objectives and Key Results (OKR’s) waar Springest al eens hun inzichten over deelde in dit blog.

Je zou kunnen denken dat de purpose van de organisatie je genoeg leidraad geeft, maar het blijkt in de praktijk niet prettig te zijn als de ene cirkel pad A bewandelt richting de purpose en een andere cirkel pad B. Er moet wel een zekere lijn zijn. Net als bij de purpose is het eigenlijk heel logisch als de strategievorming plaatsvindt in de breedste cirkel en de cirkels daarin een afgeleide strategie hanteren. Dat is met purpose ook zo en toont direct de hiërarchie die er in Holacracy wel degelijk is, namelijk niet een hiërarchie van mensen en functies maar van purpose (datgene wat de organisatie in de wereld brengt). Vaak is een purpose best breed. Bij Energized.org is onze purpose ‘Unlock Power for Purpose’. Ook bij Spindle geeft de purpose best veel ruimte tot interpretatie.

Spindle is gegroeid met Holacracy. De mensen en dus rolvervullers zijn gewend aan veel keuzes zelf mogen maken met alle vrijheid. De behoefte is er echter wel om met alle rollen binnen hetzelfde kader of met dezelfde focus richting de purpose te gaan. Nu is het plan niet om met de mensen in de breedste cirkel in een achterkamertje een strategie te bedenken en die op te leggen aan de rest van de organisatie, maar hoe dan wel?! Rosien van Toor is erg nieuwsgierig hoe andere organisaties dit aanpakken.

Een hygiëne factor van strategie is dat er commitment is aan de gekozen strategie. Dat mensen zich eraan kunnen binden.

– Sybrand Brouwer van INDI

Los van het feit dat een strategie je helpt bewust te kiezen uit je mogelijke werk, ofwel het prioriteren van je werk, helpt het als je het waarom begrijpt achter de strategie. Waarom kiest onze organisatie juist nu voor deze focus? Wanneer dit helder is, dan committeer je je er ook makkelijker aan.

– Hans van Veen van Energized.org

Hoe sluiten Agile, Scrum en Holacracy op elkaar aan?

Agile en Holacracy sluiten erg goed op elkaar aan omdat het veel op hetzelfde gedachtengoed steunt. Bovendien is de bedenker van Holacracy een ondernemer in de software business. De ervaringen van de aanwezige organisaties zijn ook dat de aansluiting eigenlijk erg goed verloopt. Zo worden er rollen gemaakt die ‘Product Owner’ heten. Ook is de ervaring dat Holacracy juist erg goede handvatten geeft om de output van een agile retro concreet te maken.
Beide concepten steunen ook op het idee dat je kunt leren van fouten maken en niet bang hoeft te zijn om die fouten te maken. Kenmerkend van Holacracy is dat je niet op zoek gaat naar consensus, maar werkt met het principe ‘is het veilig genoeg om te proberen?’.

Beter vergeving dan toestemming vragen.

– René Santing van Spindle

Het is best moeilijk gebleken om niet te streven naar perfectie en consensus.

– René Santing van Spindle

In het begin vond ik de snelheid van de meetings heel moeilijk omdat ik dacht dat ik direct bij een voorstel moest kunnen zeggen of iets goed is. Maar ik heb geleerd dat als er niet direct allemaal alarmbellen afgaan, dan is het dus ook veilig genoeg om te proberen of je hebt in elk geval nog genoeg tijd om het te fixen als het toch schadelijk blijkt.

– Rosien van Toor van Spindle

Voor wie meer wil lezen is het artikel van agile en Holacracy coach Erik Slotboom een aanrader.

zelforganisatie meetup groningen
zelforganisatie meetup groningen
zelforganisatie meetup groningen