Foto van Energized

Dit blog is geschreven door: Energized

15 February 2018

Regels, die je de ruimte geven om een Ferrari te zijn

Waarom heb je bij zelfsturing toch regels nodig? 
Het klinkt tegenstrijdig: regels en ruimte maken. Maar het is niet tegenstrijdig. Denk maar eens aan wegbelijning. Doordat je weet waar je veilig kunt rijden kun je juist versnellen. Zonder de wegbelijning heb je al snel een verkeersinfarct. En dan kun je wel een Ferrari zijn, maar dan sta je toch stil. We noemen dit binnen bedrijven ‘gestructureerde zelforganisatie’. In zo’n bedrijf werken regels juist bevrijdend.

We horen het best vaak. Dat regels bij zelfsturing, zoals die van Holacracy, zo rigide overkomen. Misschien komt dat door de nieuwe termen of doordat er inderdaad best strakke gedragsregels zijn voor het werkoverleg en het roloverleg. Maar Holacracy geldt 24/7 en doet niet meer dan helderheid creëeren.

Ja, je hebt de ruimte om gas te geven

Dankzij de spelregels van Holacracy is het altijd helder wat er van je verwacht wordt en wat niet. Ook is het standaardantwoord ‘ja’. Dus tenzij iets expliciet verboden terrein is of er is vastgelegd dat je eerst een andere handeling moet verrichten (bijvoorbeeld melden dat je meer dan 100 euro uit gaat geven) kun je altijd je gang gaan. Ook als het jouw rol niet betreft.
De regels die er zijn werken dus als een soort wegbelijning. Dankzij die regels zit je niet in elkaars vaarwater, ga je de goede kant op en dus heb je jouw hele rijbaan voor je om gas te geven.

Strak programma werkoverleg en roloverleg

Heb je weleens een werkoverleg of roloverleg meegemaakt? Het aantal punten dat tijdens deze overleggen worden besproken is vaak enorm hoog in erg korte tijd. Het zijn dus efficiënte overleggen. Om ervoor te zorgen dat degene die normaal misschien geneigd is om erg uit te wijden of het meest nadrukkelijk aanwezig is net zoveel ruimte krijgt als iemand anders die iets in wil brengen, zorgt de Facilitator voor een kort en krachtig proces. Als je daar nieuwsgierig naar bent raden we je aan om eens een Holacracy Taster te doen. Dan krijg je een uitleg van de theorie en doe je ook een simulatie.

Vrijheid blijheid

Misschien lukt het jouw team wel om zonder expliciete regels de boel aardig draaiende te houden met alle mogelijke vrijheid. Dat kan ook best lang goed gaan. Maar wat als er een hobbel in de weg komt omdat bijvoorbeeld het niet duidelijk is van wie je wat mag verwachten?
Of je vindt eigenlijk dat er iets beter kan? Dan kan dat best vervelend zijn om te zeggen.
De regels creëeren dan de veiligheid om het toch in te kunnen brengen zodat je altijd bijdraagt aan het doel van je organisatie. Misschien klinkt het vooraf een beetje gek om elkaar in rollen aan te spreken. Dat doe je natuurlijk ook niet de hele dag. Maar als je iets wilt meegeven aan een rol, dan kan het wel de taal geven om het eerlijk en helder in te brengen.