Foto van Energized

Dit blog is geschreven door: Energized

14 December 2016

Holacracy: deel je nog een appeltaartrecept als alles op het werk zo strak georganiseerd is?

Holacracy is een manier om werk te organiseren, niet de mensen. Mensen worden niet vergeten, maar ‘role and soul’ worden wel los van elkaar gezien. Hoe dat werkt laten we zien aan de hand van 4 ‘spaces’.

Zo nauwkeurig en volledig als de spelregels voor het werken zijn, zo carte blanche is de invulling van het persoonlijke en collega-deel. Een veel voorkomende misvatting daardoor is dat Holacracy mensen zou ‘vergeten’. Dat mensen zichzelf niet meer kunnen laten zien. Natuurlijk hebben mensen ruimte nodig om stoom af te blazen en appeltaartrecepten te delen. Juist uit respect voor dit belangrijke deel scheidt Holacracy werk van mens (oftewel ‘role from soul’). Zodat de scheiding tussen het werk en de mens niet vertroebeld raakt. En juist door deze helderheid te scheppen zijn de mensen meer dan ooit in staat als zichzelf op het werk te verschijnen.

We proberen dit nog duidelijker toe te lichten door de ruimtes oftewel spaces waar Holacracy zich wel én niet afspeelt toe te lichten. Ook delen we met je hoe wij de menselijke kant invulling geven bij Energized.org. Daar kun je iets meedoen. Of niet… carte blanche!

4 ruimtes in Holacracy

Holacracy onderscheidt vier ruimtes:

Binnen deze vier ruimtes richt Holacracy zich op twee ruimtes: de organisatieruimte en rolruimte. Holacracy zegt niets over de persoonlijke en tribe ruimte. Net zoals Holacracy niets zegt over beloning, on- en offboarding en andere typische organisatieuitdagingen.

We zien bij beginnende Holacracy organisaties dat mensen ‘onderscheiden’ en ‘afscheiden’ onbedoeld door elkaar halen. Holacracy vraagt wél onderscheid te maken, maar zegt niet dat het persoonlijke en menselijke er niet meer toe doen. Integendeel. Dat deel van de werkelijkheid blijft bestaan (en moet voldoende aandacht en zorg krijgen) alleen de spelregels van Holacracy bemoeien zich niet met die ruimtes.

Rolruimte

In een rol kun je gewoon keihard aan het werk. Want een rol met een duidelijke purpose en verantwoordelijkheden – en het gegeven dat binnen Holacracy alles mag, tenzij het expliciet verboden is in de governance records – geeft elke rolvervuller de ruimte om te gaan als de bliksem.

Organisatieruimte

De organisatieruimte wordt gevormd door twee soorten meetings. De plek waar gestructureerd en gedisciplineerd wordt gesproken over het operationele werk (werkoverleg) en de structuur van de organisatie (roloverleg).

Hier besteed je zo’n 10% van je werktijd. En bij de meeste organisaties zelfs nog minder. Want juist door hier de scheiding tussen mens en werk zo goed mogelijk te waarborgen is het mogelijk deze meetings snel en efficiënt te houden.

De individu en collega’s

Hier komt de term ‘wholeness’ oftewel ‘heelheid’ vaak terug. Makkelijk gezegd betekent dat ‘kom zoals je bent’. Hoewel er niets over vastgelegd is ervaren Holacracy organisaties het als een belangrijke waarde dat je je niet anders voor hoeft te doen dan je bent. Zo nodigt de structuur je uit tijdens check-ins en check-uits te delen wat je gedachten heeft of afleidt, zodat je volledig in je rollen kunt stappen. En ook in een reactieronde mag je alles vanuit élk perspectief delen. Dat zie je in de gemiddelde business meeting niet terug. Hoe mooi en menselijk is dat?

De persoonlijke ruimte

Dit is de ‘space’ waar jouw individuele identiteit, passies en waarden een plek hebben.

Tribe

Hier draait het om alle intermenselijke activiteiten; om relaties en om de groep waarin een cultuur, waarden en taal ontstaat. Deze groepsruimte moet een veilige omgeving zijn waar je kunt zijn wie je bent zonder dat de organisatie (werk) er invloed op heeft.
Beide ruimtes kenmerken zich door het ontbreken van autoriteit. Hier zijn we mens of mensen onder elkaar.
Bij Energized.org hebben we verschillende Tribe momenten variërend van ongedwongen kopjes koffie, lunchen bij samenwerkdagen, een Tribe-kanaal op Slack en een paar keer per jaar een georganiseerd uitje.
Genoeg momenten om appeltaartrecepten te delen!