Foto van Hans van Veen

Dit blog is geschreven door: Hans van Veen

21 November 2018

De zelforganisatie community in Rotterdam begint te bloeien

20 november 2018. Meer dan 20 zelforganisatiebeoefenaars en nieuwsgierigen komen naar het Groothandelsgebouw in Rotterdam waar Almende Investments gevestigd is. Almende Investments en Rithm maken in Rotterdam ruim baan voor zelforganisatie.

Hans Abbink richt zich al jaren op zelforganisatie en deelde met de groep hoe zelforganisatie in de natuur werkt en waar (en waar niet) het nuttig is voor organisaties om zelforganiserend te werken.

“De wereld was ook al zelforganiserend voordat wij – mensen – er waren. Dus echt nieuw is zelforganisatie niet.” – Hans Abbink

“Een systeem kan zelforganiserend zijn als het een beeld heeft van de buitenwereld en van de toekomst. Zodoende weet het systeem waar het zich aan aan moet passen.” – Hans Abbink

Hans van Veen van Energized.org vertelde kort over het belang van structuur binnen zelforganisatie in bedrijven. Er is altijd een structuur. Ook als je niet bewust kiest voor een systeem ontstaat er vanzelf een structuur, die is vaak impliciet. Het is ook fijn dat er íets te kiezen is naast de hiërarchische organisatiestructuur waar we allemaal mee opgegroeid zijn. Binnen zelforganisatie zijn er verschillende raamwerken waar je voor kunt kiezen: S3, sociocratie, holacratie en meer. Ook binnen het raamwerk holacratie is er een hiërarchie, maar dat is meer een hiërarchie van gemeenschappelijke doelen.
“Als er al een baas is, is het de gezamenlijke opdracht.”

Bouwstenen van gestructureerde zelforganisatie

Transparantie en helderheid
– Wat is onze gezamenlijke opdracht (oftewel purpose)?
– Wat is onze gemeenschappelijke taal zodat er zo min mogelijk interpretatieverschillen zijn?
– Kristalheldere rollen en verantwoordelijkheden

Benutten van beschikbare wijsheid
– Spanningen benutten

Veiligheid en vrijheid
– Minimale helderheid (zoals wegbelijning)
– Spelregels