Begin 2021 is digital agency Hike One gestart met een zelflerend beloningsmodel dat ze in samenwerking met Energized.org hebben ontwikkeld. Het hele verhaal over de aanleiding en wat ze nu ontwikkeld hebben lees je hier.

In maart 2021 deelden Roderick Trompert, Annemieke Verhoeff en Peter Kunneman hun ervaringen met de ontwikkeling van het model tijdens een online Meetup. Natuurlijk waren er veel vragen.

Beantwoorde vragen

“Is iedereen op de hoogte van elkaars salaris?”
Antwoord: iedereen mag van elkaar weten in welk profiel ze vallen, maar het is aan de Hikers zelf om te bepalen of ze het exacte bedrag met hun collega’s willen delen.

“Kun je ook naar beneden gaan in salaris?”
Antwoord: nee, die veiligheid willen we bieden. Dus mocht nu blijken dat je in een profiel valt waarin je minder zou verdienen, dan blijf je toch op hetzelfde niveau.

De Team Builders hebben in deze cyclus echt veel gesprekken te voeren. Kan dat wel uit?
Antwoord: we merken dat we problemen op deze manier veel eerder signaleren. Bovendien vinden we het belangrijk om een organisatie te zijn waar je met je vragen en problemen bij iemand terecht kunt.”

Niet alle vragen konden binnen het tijdsbestek van de Meetup beantwoord worden. Daarom hierbij nog een aantal antwoorden op brandende vragen.

Onbeantwoorde vragen beantwoord

Vraag van Tamar en Wouter:

“Kunnen jullie een voorbeeldje kunnen laten zien van een Hike One profiel?”

Roderick antwoordt:
“Onze profielen zijn afgestemd op het werk en de mensen die in onze organisatie terug te vinden is zijn. Ze zijn dus uniek voor Hike One. Van onze profielen is dit voorbeeld verwacht ik het meest herkenbaar, ongeacht organisatie.”

Essential

About you
People fitting the Essential profile are action-oriented, supportive and get things done accurately and timely. You seem to be the personification of Hike One values; while this probably seems normal to you – it is a joy to witness for others.
Your initiative, care and attention to detail makes you attuned to your surroundings, spotting needs and challenges as you go. Often found dealing with issues before we can even name them ‘issues’, you are quick on your feet and feel most energised sensing and acting on what is needed.

About your work
Hikers in this profile facilitate internal operations by executing tasks and projects born from their role(s). Taking care of smooth operations is essential, impacting all Hikers and our collaboration directly, as well as how Hike One is perceived by potential clients, partners and employees. Working in service of all our offices, this makes for highly diverse and versatile work.
You are the primary point of contact for both Hikers and the general inquiry directed at Hike One. Areas of work can range from office support, PR, HR, event organising and marketing to project management and -administration.
You visibly add value to the overall quality of our work and operational goals and actively contribute to the purpose and development of Hike One.

Salary bandwidth
From € … to € …

Vraag van Rik:

“Waarom wordt de waarde elk jaar bepaald en niet structureel, is daar een specifieke reden voor?”

Antwoord Roderick:
“De Team Builders houden gedurende het jaar de vinger aan de pols door geregeld met Hikers hun werk en (leer)doelen te bespreken. Ook stimuleren zij iedereen gedurende het jaar feedback te verzamelen van klanten en collega’s. Eens per jaar (in december) maken alle team builders samen de balans op met behulp van alle door de Hiker aangeleverde informatie en bepalen zij welke salarisverhoging daar bij past.”

Vraag van Caroline:

“Bij slechte performance; is de Team Builder degene die het moeilijke gesprek voert/beslissing neemt over de rolfit?”

Antwoord Roderick:
“Dit gebeurt op meerdere plekken. De Lead Links van de cirkels waar iemand actief is gaan daar over rolfit en zullen dus ook moeilijke gesprekken voeren wanneer iemand niet goed presteert in een rol. Maar omdat iemand in meerdere rollen en cirkels actief kan zijn, vonden we het belangrijk dat er ook rol is (de Team Builder) die over alle cirkels heen kijkt , de schakel vormt tussen organisatie en de persoon en iemands algehele performance kan beoordelen.”

Vraag van Rik:

“Een Team Builder overlegt dus over de verhoging en daarnaast adviseert deze in persoonlijke ontwikkeling, waarom hebben jullie gekozen deze verantwoordelijkheden bij één rol te beleggen?”

Antwoord Roderick:
“We hebben hier wel een tijd mee geëxperimenteerd, maar wanneer je alleen adviseert over ontwikkeling en iemand er niet op hoeft te beoordelen, wordt het snel een rol die alleen mooi-weer gesprekken voert en alle moeilijke gesprekken aan een ander over laat (gechargeerd).

Voor ons bleek het wenselijker één rol als schakel tussen de organisatie en de mensen te hebben; iemand die helpt duiden hoe je je kan ontwikkelen in de organisatie op zo’n manier dat je je impact kan vergroten, én die je jaarlijks beoordeeld op de geleverde impact.”

Toevoeging van Annemieke:
“Ergens tijdens het ontwerpproces heeft Hike One omarmt dat de kwaliteit van de mensen in een Team Builder-rol heel hoog is. Evenals de toegevoegde waarde van iemand die echt betrokken is bij ontwikkeling van Hikers. Met het beloningsmodel is er een proces in werking, en middelen ontwikkeld, die taal geven aan wat beloond wordt door Hike One. Daarmee wordt het gesprek tussen Hiker en Team Builder over beloning veilig en transparant: de beloning hangt niet af van persoonlijke voorkeuren of kleuring van de Team Builder, maar is de output van een proces wat zo objectief mogelijk gemaakt is. Dat maakt het minder ‘spannend’ en misschien zelfs logisch om die twee verantwoordelijkheden in één rol terug te zien.”

Meer downloads

holacratie regels

Vereenvoudigde spelregels Holacracy

belonen in zelforganisatie

Ontwikkeling zelflerend beloningsmodel Hike One

purpose in organizations book

Purpose in organizations
met Tim Kelley