Foto van Ellen Maassen

Dit blog is geschreven door: Ellen Maassen

6 October 2016

Waarom zijn er zoveel Holacracy regels

Voetbal is voetbal. Of je nou speelt op een pleintje in de straat of in een stadion volgens de regels van de KNVB. Totdat twee spelers het oneens zijn. Bij straatvoetbal wint dan degene met de grootste mond of het meeste aanzien in de groep. In het voetbalstadion beslist een onafhankelijke scheidsrechter. Wat is de beste manier om beslissingen te nemen binnen een organisatie als je macht en politiek geen invloed wilt laten hebben?

De spierballen van een organisatie

De meeste bedrijven hebben een baas, managers, assistent-managers en andere titels om te laten zien waar iemand in de hiërarchische piramide staat. De besluitvorming binnen de organisatie verloopt volgens de regels van de piramide. Dat betekent dat in het uiterste topje een beslissing kan worden genomen die grote invloed heeft op de mensen die aan het fundament van de organisatie de handen uit de mouwen steken.

Energized.org gelooft juist dat je de mensen die aan het fundament werken de vrijheid moet geven om hun werk optimaal te doen. Dat kan door meer oog te hebben voor de menselijke kant en de vrijheid om direct in te spelen op ontwikkelingen.

Het beste spel voor meer effectiviteit en flexibiliteit: Holacracy

Een organisatiemodel waarin vrijheid van werken in zijn kracht komt te staan is Holacrac. Een model dat in de Verenigde Staten is bedacht en uitgewerkt door Brian Robertson. In plaats van de piramide heeft deze organisatiestructuur meer weg van de cellenstructuur zoals je die nog kent uit de biologieles.

Mensen vervullen rollen binnen Holacracy. Dus geen taakomschrijving zoals in de traditionele hiërarchie maar de vrijheid en verantwoordelijkheid om een bepaald stukje van de organisatie naar je beste kunnen in te vullen. Hoe je dat doet beslis je zelf.

Rollen werken samen in cirkels. Autonome teams van rollen waarin goed wordt gelet op de afstemming en een gezamenlijk doel.

Duidelijke spelregels

Werken zonder baas betekent niet werken zonder regels. Omdat er binnen Holacracy zoveel vrijheid is voor de mensen die er werken zou je kunnen denken dat het meer is als straatvoetbal waarbij iedereen lekker zijn gang gaat. Het tegendeel is waar.

Holacracy kent veel regels en processen net als traditionele organisatiestructuren die ook kennen. Juist om duidelijkheid te geven. Want onduidelijkheid werkt politiek en macht in de hand. In Holacracy staat niemand boven de wet. Dat betekent dat de spelregels eerst heel ingewikkeld ogen. Toch hebben de meeste organisaties de basis snel onder de knie. Om tot een hoog niveau te komen heb je net als in de topsport jaren nodig. Want daar sta je dan. Met een veld, spelers en een bal maar ook een spelregelboekje dat nogal afleidt. De eerste stap is dan om de bal te laten rollen en al spelende je processen in te stellen op de nieuwe spelregels.

Door binnen de kaders van de regels te werken kan iedereen zijn spierballen optimaal inzetten en zo bereik je samen een nog sterker resultaat. De grootste winst van het Holacracy-spel is dat niet alleen alle spelers als individuen winnen, maar ook het bedrijf en de wereld eromheen.