• winter school holacracy trainingen

HR in Zelforganisatie

HR speelt een cruciale rol om Holacracy levendig te houden na de adoptiefase én om het door te ontwikkelingen. Onderwerpen: beloning, onboarding en meer!

‘Het moet anders’ | Een eerste oriëntatie op S3 en Holacracy®

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen S3 (of sociocracy) en Holacracy (of holacratie). Waarom kiezen organisaties voor deze vormen van zelforganisatie als alternatief op de traditionele hiërarchie? Rebelwise en Energized.org hebben jarenlange ervaring op het gebied van zelforganisatie. In dit artikel onderzoeken we S3 en Holacracy.

Title