Hiërarchie is passé. Dat is de duidelijke uitkomst van de NRC Talent Monitor waarin werd gevraagd ‘Wat doen bedrijven om de talenten van hun werknemers te benutten?‘. Al snel komt dan de vraag aan bod die wij ook vaak horen. ‘Hoe werk je zonder leider?’. In de NRC Next van 25 januari 2017 wordt dat besproken in het artikel ‘Hier is de stagiair net zo belangrijk als de baas‘.

Twee van onze pioniers komen in dit artikel aan het woord: Tom van der Lubbe van Viisi en Mark Vletter van Voys. Zij weten treffend onder woorden te brengen wat de voordelen zijn van het werken zonder managers en hoe dat in zijn werk gaat.

Holacratie bij Viisi

Zo reageert Tom van der Lubbe Toch op de vraag ‘Hoe zorg je er dan voor dat werknemers zélf de verantwoordelijkheid nemen om zichzelf en het bedrijf te verbeteren?’. “Met de beschrijving van rollen wordt ieders verantwoordelijkheid woordelijk vastgelegd. Zulke rollen kunnen zo ver gaan als ‘het optuigen van de kerstboom’ tot ‘het voeren van sollicitatiegesprekken’, duidelijk is in ieder geval wat wiens taak is.”

Holacratie bij Voys

Mark Vletter gaat in op de flexibiliteit die door Holacratie wordt mogelijk maakt. “De inhoud van een rol wordt telkens aangepast, omdat mensen doorlopend gestimuleerd worden nieuwe vaardigheden en kennis op te doen. Ben je als bedrijf eenmaal gewend aan die snelle verandering, dan blijkt het ineens ook stukken gemakkelijker te reageren op veranderingen in de markt.”

Coach Diederick over Holacratie in Nederland

Naast onze klanten komt ook onze eigen Diederick Janse nog even aan het woord. Hij vertelt dat inmiddels zo’n 100 Nederlandse bedrijven werken met Holacratie. Ook grotere bedrijven als bol.com en KPN. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat er grote verschillen zijn in hoe verregaand ze de regels hebben ingevoerd. Denk bijvoorbeeld maar eens aan spark van bol.com. Ook zegt Diederick ‘Het idee van Holacratie komt overeen met de theorie achter zelfsturende teams: werknemers hoeven helemaal niet ‘gemanaged’ of op hun vingers getikt te worden door een leidinggevende. Teams die zichzelf motiveren en in samenspraak beslissingen nemen, leren sneller en zijn meer betrokken bij het bedrijf’.

holacratie in nederland artikel nrc next