Hoe wordt Holacracy ervaren door verschillende beoefenaars? In deze rubriek lees je hun ervaringen met Holacracy.

Want Holacracy moet je doen. In je werkomgeving ‘beoefen’ je het. Zoals je een sport ook kunt uitleggen maar vooral zelf moet ervaren. Elke werkomgeving heeft een andere dynamiek en cultuur. Daardoor heeft Holacracy voor iedereen een andere smaak. Dit is een verzameling persoonlijke verhalen van beoefenaars.

Wat is je naam?

Jos Govaart

Wat is je persoonlijke purpose?

Ik wil een goede vader, echtgenoot, vriend en collega zijn die het verschil maakt.

Voor welke organisatie werk je?

Communicatiebureau Coopr

De purpose van de organisatie is

We brengen mensen en merken bij elkaar.

Welke rollen vervul je?

Business Development, Strategie, People Coach en New Business

Vertel eens iets verrassend over jezelf

Coopr is mijn tweede bedrijf. Een dag nadat ik zestien werd richtte ik (mede) het Internetbureau Netvlies op. Daar heb ik 5,5 jaar onderdeel van uitgemaakt.

Hoe ervaar je het beoefenen van Holacracy?

Een continue zoektocht is het eerlijke verhaal. Als eigenaar van een bureau is het altijd lastig om te bepalen wanneer je zelf initiatief moet nemen of wanneer je juist initiatief aan anderen moet laten en gunnen. Ik denk dat we er de afgelopen jaren steeds beter in slagen om het grijze gebied te verkleinen. Wat fijn is, is dat je mensen in hun rol kunt aanspreken en voor jezelf is het prettig dat je snel kunt zien wat je belangrijkste rollen zijn. Ik probeer daar ook mijn tijdbesteding op aan te passen. Zeker in ons vak is het verleidelijk om je te laten leiden door alle impulsen die op je afkomen. Als je rolbewust werkt dan is de kans dat je meer tijd stopt in wat belangrijk voor jezelf én de purpose van het bedrijf is, groter.

Wil je een recente ontdekking of leerpunt met ons delen?

Ja, Ik denk dat als je Holacracy uitvoert, dat je heel goed met elkaar moet nadenken en bespreken wat je verstaat onder ‘zelforganiserend’. Het beeld wat soms ten onrechte leeft, is dat je alle onderwerpen maar aan iedereen overlaat. In het begin deden wij dat ook met sommige onderwerpen. Je komt er gaandeweg achter dat dat precies iets is waar mensen nerveus en onzeker van worden. Dat betreft vooral onderwerpen als beloning, ontslag, contractverlengingen etc.

Ten opzichte van een hiërarchische organisatie is de grote winst nu dat het proces transparanter en duidelijker is voor iedereen. Wat we ook geleerd hebben is dat men het belangrijk vindt dat de oud-directie in een bepaald aantal soorten beslissingen een stem heeft, niet de enige. Maar de afwezigheid van die stem bij bijvoorbeeld een promotie werd toch als een gemis ervaren.

Wat ervaar je als bevorderend in een Holacracy omgeving?

De transparantie over rollen en verantwoordelijkheden. Voor nieuwkomers is het redelijk snel vast te pakken welke rol wat doet.

Wat ervaar je als belemmerend?

Om het systeem functionerend te houden is het noodzakelijk dat er onderhoud plaatsvindt. Dat is belangrijk maar niet altijd hetgeen wat de meest urgente aandacht verdient. Wat voor Holacracy net als bij elke organisatievorm ook zo is, is dat een systeem de schuld kan krijgen van dingen die niet lopen. Ik denk dat mensen uiteindelijk altijd aan zet zijn. Daar moet aandacht voor blijven.

Hoe leg je uit wat Holacracy is op een feestje?

Ik gebruik termen als volwassen gedrag en duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheid. Ik vermijd termen als zelfsturing.

Bedankt voor het delen van jouw verhaal Jos!

Wil je ook delen hoe je de beoefening van Holacracy ervaart?

Stuur dan een email naar paula@energized.org. We horen heel graag van je.