Arpa traint en coacht sinds 2006 managers en professionals in het creëren van een lerende organisatie op basis van Lean en Learn. Ze helpen hun trainees en hun teams op weg om te transformeren naar een organisatie waarin iedereen elkaar versterkt. Een organisatie waarin de basis op orde is, zodat het team zelf aan de slag kan met innoveren en verbeteren. In maart 2017 startte Arpa met Holacracy.

Arpa is altijd lerende

Het Learn gedachtegoed van Arpa is gebaseerd op de ideeën van Toyota (Lean) over de lerende organisatie, diverse communicatie- en coachingsmodellen en de ideeën van onder andere Ricardo Semler over democratische bedrijfsvoering. Wat Arpa bijzonder maakt, is dat de Arpisten zelf ook een lerende organisatie vormen. Zo wordt er bij Arpa al jaren gewerkt zonder baas. Er is veel openheid (iedereen kent elkaars salaris bijvoorbeeld). Ook staan leren van fouten en verbeteringen doorvoeren centraal.

Kick off event

Op 29 maart 2017 gingen onze Holacracy coaches Hans en Esther naar Veldhoven toe voor het Holacracy Kick off event. Bij de Kick off vertelde Hans eerst een en ander over Holacracy, werd de Holacracy grondwet ondertekend en werd een eerste startstructuur gemaakt op basis van de werkzaamheden zoals ze nu zijn.

Bij Arpa waren het niet alleen de formele eigenaren die de grondwet ondertekenden, maar iedereen die in het bedrijf werkt. Door de grondwet te ondertekenen zeiden ze allemaal ‘ja’ tegen het werken met Holacracy. Door te tekenen laat iedereen zien er echt voor te gaan en zich volledig in te zetten om er een succes van te maken.

Samen leren

Arpa heeft veel ervaring en ze hebben al veel geëxperimenteerd, ook met hun organisatiemodel. Arpa en Energized.org hebben veel overeenkomsten in hun dienstverlening en dna. We kijken ernaar uit ervaringen te delen en samen nieuwe apps* te ontdekken.

* Een Holacracy app is een kant en klaar voorstel die je kunt doen in het roloverleg. Een app verwoordt een heel proces. Het gaat over onderwerpen waar iedere organisatie mee te maken heeft en die geen onderdeel zijn van de Holacracy grondwet. Zoals bijvoorbeeld hoe om te gaan met ontslag, mensen aannemen, beoordeling, salariëring etc.