Purpose-ontwikkeling

Purpose-ontwikkeling is een essentieel onderdeel van een betekenisvolle organisatie zijn. Het geeft richting aan elke beslissing en actie door een gedeelde purpose te vinden die de essentie van je organisatie weerspiegelt.

Energized style drawing

Wat is Purpose-ontwikkeling?

Net zoals Holacracy je niet vertelt hoe je je organisatie moet structureren, maar je voorziet van de tools om dat samen te ontdekken, biedt purpose-ontwikkeling een kader om de kloppende purpose van jouw organisatie te vinden. Met een heldere purpose creëer je een organisatie die niet alleen streeft naar succes, maar ook naar een diepgaande impact en betekenis in de wereld.

Purpose en een cultuur van Eigenaarschap

We helpen met een proces waarmee jullie de purpose van je organisatie kunnen vinden of aanscherpen. In dat proces zit iedereen aan de knoppen. Als iedereen hierbij van meet af aan betrokken is, creëert dat een cultuur van eigenaarschap op deze purpose. Je werkt niet in een organisatie, je bént de organisatie. De purpose overkomt je niet, maar geef jij mede vorm.

Purpose-beraad

Onze aanpak is geïnspireerd op de aanpak die we kennen van het faciliteren van burgerberaden.

Afhankelijk van de grootte van de organisatie zijn óf alle medewerkers uitgenodigd, óf een willekeurig gelote subset die representatief is voor alle medewerkers. Deze aanpak is geschikt om behalve alleen het geluid van medewerkers veel meer perspectieven in het gesprek over purpose uit te nodigen (denk bijvoorbeeld aan klanten en leveranciers, maar misschien ook de natuurlijke leefomgeving en/of toekomstige generaties)

Wil je een heldere, gedeelde purpose voor je hele organisatie? Waarvan je weet dat hij gedragen wordt door iedereen in je organisatie, en wellicht zelfs daarbuiten?

Een purposeberaad kan duren van twee halve dagen, tot een proces van maanden, afhankelijk van het resultaat dat je zoekt. In een uitgebreid proces kan de purpose verder worden uitgewerkt tot een visie en strategie. En je kunt een interne doorontwikkeling doen op basis van de nieuwe purpose. In een kortere variant is het resultaat simpelweg de nieuwe purpose zelf, geformuleerd in maximaal één zin.

Purpose, transparantie en spanning

Purpose-ontwikkeling in een zelforganisatie context biedt een waardevol kader voor het omgaan met spanningen en het bevorderen van transparantie binnen een organisatie.
Met een duidelijke purpose als referentiepunt worden beslissingen en acties van individuen en teams getoetst aan de mate waarin ze bijdragen aan het realiseren van die purpose. Dit moedigt openheid en eerlijkheid aan, omdat medewerkers gemotiveerd zijn om transparant te zijn over hun acties, uitdagingen en behoeften in relatie tot het gemeenschappelijke doel.
Bovendien biedt een duidelijke purpose een kader voor het bespreken van spanningen en conflicten. Als alle betrokkenen zich bewust zijn van de overkoepelende purpose, kunnen ze samenwerken om spanningen op te lossen op een manier die de purpose ondersteunt en de organisatie vooruit helpt.
Met een duidelijke purpose wordt het eenvoudiger om zelforganisatie ook echt te leven: om effectief samen te werken, uitdagingen aan te gaan en organisatiedoelen te behalen.

Voor wie is purpose-ontwikkeling?

Elke organisatie heeft een purpose, zelfs als die nog niet expliciet is gemaakt. Ons traject van purpose-ontwikkeling is geschikt voor organisaties die aan het begin staan van het ontdekken en verwezenlijken van hun purpose, maar ook voor organisaties die hier al langer mee bezig zijn en hun purpose willen opfrissen of verder aanscherpen. We geloven dat het definiëren en omarmen van een heldere purpose essentieel is voor het bevorderen van betrokkenheid, richting en effectiviteit binnen de organisatie. Bij Energized werken we samen met jou om de precieze aanpak te bepalen die past bij jouw organisatie.

icon

Vertragen om te versnellen

Door echt de tijd te nemen met elkaar, creëer  je een gemeenschappelijk beeld wat in ieders hoofd en hart blijft leven.

icon

Samen iteratief werken

In plaats van in een keer top-down de purpose te bepalen, blijf je er continu iteratief aan werken, op basis van wat er nu boven komt.

icon

Collectieve intelligentie

Door alle stemmen te horen komt een groep tot veel meer intelligente ideeën dan de som van individuen.

icon

Begrijp elkaars behoeftes

Wanneer je eerst helder krijgt wat ieders onderliggende behoeftes zijn, is het daarna makkelijker om tot concrete oplossingen te komen.

icon

Wijsheid van de minderheid

Vaak worden belangrijke besluiten genomen vanuit de tirannie van de meerderheid. 
Terwijl de wijsheid van de stillere stemmen die visie verrijkt.

icon

Toekomstige generaties

Jezelf in de schoenen plaatsen voor toekomstige generaties helpt om de écht lange-termijn-waarde van je organisatie te zien.

Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over Purpose-ontwikkeling. Je kunt altijd contact met ons opnemen, zodat we je zelf meer hierover kunnen vertellen.

Klopt het dat purpose-ontwikkeling echt heel veel tijd kost?

Ja, purpose-ontwikkeling kan inderdaad een tijdsintensief proces zijn. Het vergt zorgvuldige overweging, diepgaande gesprekken en soms zelfs een paar extra koffiepauzes om tot een betekenisvolle purpose te komen!

Maar is het niet handiger om met een klein groepje de purpose te ontwikkelen?

Hoewel het verleidelijk kan zijn om de purpose-ontwikkeling te beperken tot een klein groepje, kan het betrekken van een breder scala aan stemmen en perspectieven waardevolle inzichten opleveren. Door verschillende stakeholders bij het proces te betrekken, vergroot je de kans op het vinden van een purpose die resonantie heeft binnen de hele organisatie.

Welke voordelen biedt een duidelijke purpose voor een organisatie?

Een duidelijke purpose fungeert als een kompas voor de organisatie, en biedt richting en betekenis aan het werk van alle medewerkers. Het kan de motivatie en betrokkenheid verhogen, de strategische besluitvorming informeren en zelfs dienen als een bindmiddel voor het creëren van een sterke bedrijfscultuur.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen bij purpose-ontwikkeling?

Een van de grootste uitdagingen bij purpose-ontwikkeling is het vinden van een balans tussen ambitie en haalbaarheid. Een purpose moet inspirerend zijn, maar ook concreet genoeg om richting te geven aan de dagelijkse activiteiten van de organisatie. Daarnaast kan het uitdagend zijn om consensus te bereiken binnen een diverse groep stakeholders.

Hoe kan een organisatie haar purpose integreren in haar dagelijkse activiteiten?

Het integreren van een purpose in de dagelijkse activiteiten van een organisatie vereist een doordachte aanpak. Dit kan onder meer inhouden dat de purpose zichtbaar is, wordt vertaald naar concrete doelstellingen en OKRs en dat deze wordt verweven in de besluitvormingsprocessen en de bedrijfscultuur.

Welke rol speelt transparantie bij het ontwikkelen van een purpose?

Transparantie speelt een essentiële rol bij het ontwikkelen en communiceren van een purpose. Door open en eerlijke communicatie worden medewerkers betrokken bij het proces, worden misverstanden voorkomen en wordt het vertrouwen versterkt. Bovendien draagt transparantie bij aan het creëren van een gedeeld begrip en betrokkenheid bij de purpose binnen de organisatie.

Je bent in goed gezelschap

In 10 jaar hebben we meer dan 150 organisaties hebben begeleid op hun pad naar een cultuur van eigenaarschap, zodat ze hun potentieel optimaal kunnen benutten.

Stuur ons een bericht

Je kunt onderstaand formulier invullen of bel even naar 085-1301795.

Contact form

Name(Required)