Wat is
Holacracy?

Holacracy ® is een nieuw besturingssysteem voor organisaties. Het verandert de structuur van je organisatie en de manier waarop je besluiten neemt. Macht wordt gedistribueerd in goed gedefinieerde rollen en mensen gebruiken hun energie en creativiteit om die rollen te leiden. Het is een zeer gedisciplineerde manier van werken die iedereen uitnodigt om een ondernemer in hun rol te worden en nauw samen te werken bij het nastreven van de purpose van de organisatie.

Wereldwijd neemt Holacracy aan bekendheid toe. Succesvolle bedrijven zoals Medium (geleid door Twitter co-founder Evan Williams) en  Zappos werken met Holacracy. In Nederland zijn dat bijvoorbeeld Springest en Concept7.

Holacracy in Nederland

Agile aanpak

Holacracy introduceert een ‘agile’ aanpak voor de manier waarop je je organisatie inricht of bestuurt. Autoriteit wordt gedistribueerd in een organische structuur van cirkels en rollen. Elke cirkel opereert relatief autonoom en bepaalt de eigen rollen in zeer gedisciplineerde roloverleggen. Daarnaast heeft elke cirkel regelmatig werkoverleg. De focus ligt hier op transparantie en het wegnemen van blokkades.

Spanning is brandstof

Als je werkt in een organisatie, voel je iedere dag spanningen: verschillen tussen hoe iets nu functioneert en hoe het beter zou moeten of kunnen. Vaak kunnen we deze spanningen niet kwijt. Het blijft dan bij het oude. Of het leidt tot onduidelijkheid en frustratie. In Holacracy is iedere medewerker een sensor. De spanningen die je voelt zet je om in een actie of een besluit. Het is de brandstof voor je organisatie. Hierdoor kom je steeds een stap dichter bij je purpose.

Bekijk de presentatie ‘Introduction to Holacracy’

Een Nederlandse variant komt eraan, maar bekijk alvast onze presentatie op Slideshare ‘Introduction to Holacracy’. Of lees de Holacracy Whitepaper ‘Discover a better way of working’ van HolacracyOne. Ook in het Engels, maar geeft een helder antwoord op de vraag ‘Wat is Holacracy’.

Hoe werkt Holacracy?

Holacracy biedt een organische structuur voor je organisatie. Je ontwerpt geen vastgelegd ideaalbeeld van je organisatie op papier, maar werkt in het hier en nu in de praktijk aan de evolutie van je organisatie.

Heldere spelregels

Holacracy geeft veel vrijheid en flexibiliteit. Maar wel binnen duidelijke, strikte regels. Deze zijn vastgelegd in een soort grondwet, de Holacracy Constitution. Die teken je als je aan de slag gaat met Holacracy. Op die manier zeg je ‘ja’ tegen deze manier van organiseren. Niemand kan de regels zomaar veranderen of negeren. Zie het als een spel. De cornervlaggen zijn bepaald, daarbinnen is er  ruimte om te experimenteren en te ontdekken.

Geen functies maar rollen

In Holacracy vervullen mensen rollen, in plaats van functies. Je kijkt continu naar het werk dat nodig is om de purpose van je organisatie te behalen. Dat werk bundel je in rollen met verantwoordelijkheden. Diverse rollen samen vormen een cirkel. Je werkt niet aan een ideaal ontwerp van de organisatie als geheel, maar ontdekt en verbetert de rollen continu. Lees hier artikel 1 van de Holacracy constitution in simpel Nederlands: over wat rollen moeten en mogen.

Al meer dan 3.000 mensen kochten het eerste Nederlandse boek over Holacracy

Getting Teams Done introduceert de Holacracy® methode waarmee leidinggevenden, teamleiders managers en zelfsturende professionals de teamproductiviteit naar een hoger niveau kunnen tillen. De methode leert je om de ontstane spanningen om te zetten in constructieve verandering. In oktober verschijnt het boek in ‘t Engels.

Bestel ‘Getting teams done’ op Bol.com

wat is Holacracy uitleg boek

Effectieve overlegvormen

Het Werkoverleg en het Roloverleg gaan als een rode draad door Holacracy heen. De eerste is een frequent overleg dat zich richt op het (operationele) werk in de organisatie. Het Roloverleg vindt minder vaak plaats en gaat over het werken aan de organisatie (organisatieontwikkeling). Een facilitator begeleidt de overleggen volgens een strak schema.

Werkoverleg

Het Werkoverleg voer je regelmatig, met de rollen in je cirkel. De agenda maak je ter plekke, op basis van de aanwezige spanningen. Je werkt met echte data en feiten, in het hier en nu. Spanningen verhelder je en je geeft aan wat je nodig hebt om door te kunnen. Alle spanningen komen aan bod. Het is de taak van de facilitator dat dit binnen de tijd gebeurt.

Roloverleg

Iemand met een spanning in het Roloverleg, doet een voorstel om deze op te lossen. Via een proces van integratieve besluitvorming kijk je of het voorstel een stap vooruit is voor de organisatie. En of het niet schadelijk is. Iedereen heeft een stem en mag een bezwaar tegen het voorstel inbrengen. Een bezwaar is geldig, wanneer deze voldoet aan diverse criteria. Het voorstel is een besluit, als deze voor iedereen werkbaar is.

Hoe klein de stap voorwaarts ook is; de organisatie evolueert steeds verder. De besluiten zijn niet in beton gegoten. Bij ieder Roloverleg kan iemand vanuit een spanning die hij of zij heeft een nieuw voorstel doen.