Objectives & Key Results (OKR’s) is een populaire techniek om binnen organisaties doelen te formuleren en te communiceren. Zo worden organisatie, team en persoonlijke doelen op elkaar afgestemd. Ook binnen Holacracy kun je deze techniek gebruiken om focus en afstemming te bewerkstelligen en rolautonomie te bewaken.

Nadat Ruben Timmerman van Springest zijn visie op het gebruik van deze techniek uiteen had gezet in een artikel werd Gabriela nieuwsgierig naar de exacte toepassing van deze techniek binnen Springest. Ze sprak erover met Ewout Meijer en schreef een artikel op Medium Enhancing Holacracy-driven environments with the use of OKRs. Daarin krijg je een inzicht in de werkwijze met OKR’s binnen Holacracy bij Springest.