In juni 2016 ging Vergaderkalking.nl kijken bij Springest om te ervaren hoe hun Holacracy werk-, en roloverleggen verlopen. Dit filmpje geeft een heldere uitleg van de overlegstructuur en je krijgt ook direct uitleg over veelgebruikte termen.