Als Diederick Janse in zijn rol als spreker voor Energized.org op een bierkratje of podium staat, vertelt hij ook hoe wij zelf als organisatie werken. We pionieren namelijk nogal graag. Omdat we vinden dat we alles ook zelf moeten ervaren zijn we als team begonnen aan een team-coaching traject.

diederick janse holacracy coach zelforganisatie profiel

Diederick Janse

We noemen het voor het gemak ‘groepstherapie’, maar daar wil team-coach Peter Kunneman van Licht op de Zaak niks van weten. “De meeste cliënten komen bij ons omdat ze een probleem in de samenwerking hebben dat ze willen oplossen. Vaak zijn dit conflicten in directieteams, managementteams, maatschappen of afdelingen. We werken dan met die teams aan de vaardigheid om zelf conflicten op te lossen. Een enkele keer krijgen we een vraag voor teamontwikkeling oftewel begeleiding van een organisatie die nog sterker wil worden dan ze al is. Energized.org is zo’n organisatie.”

peter kunneman coach sct teamontwikkeling profiel

Peter Kunneman van Licht op de Zaak

Het team loopt lekker en toch zijn we ons eigen proefkonijn

Eigenlijk werken we prima samen bij Energized.org. De duidelijke Holacracy regels zorgen voor een soepel werkproces en als collega’s zitten we op dezelfde golflengte. De sfeer is dan ook net als bij een vriendengroep. Op het eerste gezicht is er dus geen aanleiding om aan de ontwikkeling van ons team te werken. Maar als je zo overtuigd bent van zelforganisatie als wij, dan wil je precies weten hoe je als team in elkaar zit en hoe je ruimte voor verbetering kunt vinden en benutten. Ook als je klanten helpt bij zelforganisatie. Dus gebruiken we onszelf als proefkonijn.

Verrassend veel overlap in systeemgerichte benadering

De visie van Peter op hoe teams werken sprak ons erg aan. We zochten echt naar een benadering die aansluit bij onze organisatie. “Ik zie grote overeenkomsten tussen Holacracy en de systeemgerichte benadering waar Licht op de Zaak mee werkt (theorie van Levende Menselijke Systemen). In beide benaderingen staat het rolbegrip centraal. Holacracy schaft de traditionele functies af en introduceert in plaats daarvan een flexibel rolsysteem waarbij rollen, los van mensen, steeds opnieuw worden gedefinieerd, waarbij het enige dat telt is of de rol het doel ondersteunt. Dat is in een systeemgerichte benadering net zo: je kijkt steeds welk doel een context heeft en wat de daarbij horende functionele rollen zijn.”

De basis: eerst overeenkomsten verkennen, dan de ruimte vinden voor verschillen

De coaches van Energized.org komen vaak bij organisaties over de vloer voor een Holacracy implementatie. Zo’n nieuwe manier van werk inrichten heeft veel impact. Peter reikt methodes aan waarmee we kunnen omgaan met weerstand. “De introductie van Holacracy in een organisatie is de introductie van een groot verschil. Mensen hebben een natuurlijke neiging om zich te verzetten tegen ‘te’ grote verschillen. Een Holacracy implementatie zal daarom vroeg of laat met weerstand van betrokkenen te maken krijgen. Voor de coaches van Energized.org is dit ‘business as usual’ en ieder heeft z’n eigen manier om met die weerstand om te gaan.
In het team-coaching traject experimenteren we met nieuwe gereedschappen om met weerstand om te gaan, zoals bijvoorbeeld ‘aansluiten’. Als ik eerst aansluit bij iemand door bijvoorbeeld de essentie van wat zij zegt kort weer te geven, gaat de grens bij haar open voor mijn informatie en is de kans op een goede informatie-uitwisseling groter.”

Voor onszelf was het in het begin erg onwennig om aan te sluiten en bijna letterlijk te herhalen wat een ander heeft gezegd. Maar zodra je een paar keer hebt ervaren hoe het is als iemand anders bij jou aansluit voel je ook hoe waarderend dat werkt. Je voelt je echt gehoord en dat geeft inderdaad een sterkere basis om vervolgens met een verschil om te kunnen gaan.”

Proefkonijn en dus onze eigen spanningen op tafel leggen

Een workshop met Peter voelt wel als een intense sessie, ook voor jezelf. Er is gegarandeerd ruimte voor een lach, een traan, stilte en gesprekken. We zitten met het hele team en de coach in een kring.

“Het team-coaching traject is vooral ervaringsgericht omdat we weten dat dat de beste leeropbrengst heeft. Het team oefent met elkaar de verschillende methoden en technieken en ontwikkelt daarbij ook als groep. We benutten daarbij actief de kennis over fasen van groepsontwikkeling. Groepen bewegen van vlucht, naar vecht, naar samenwerking en integratie als (indien) de belemmerende krachten in iedere fase systematisch worden verzwakt. Bij het team van Energized.org zien we dit heel duidelijk gebeuren: waar het team in het begin de interne spanning managet door negatieve voorspellingen, speculaties en geinen, zie je dat dit al in de derde workshop evolueert naar het benoemen van irritatie en het samen onderzoeken van triggers en de eigen reactie daarop (vechtfase).”

Binnen Holacracy werken we heel veel met spanningen. Een spanning is voor ons het verschil tussen hoe iets is en hoe het zou kunnen zijn. Dat gaat veelal over werkgerelateerde zaken en is dus meestal niet persoonlijk. Tijdens de workshops ontdekten we al snel dat we meer persoonlijke spanningen zelf proberen op te lossen als individu en niet als team. Bijvoorbeeld door aannames te doen en niet te checken of die ook kloppen. Nu we een gezamenlijke taal hebben is het makkelijker om persoonlijke spanningen uit te spreken en te onderzoeken. En dat terwijl we misschien vooraf wel dachten dat we dat al deden. Net als dat we bij Holacracy implementaties zien dat mensen moeten leren wat een spanning eigenlijk is, moeten wij dat blijkbaar ook en beginnen dus gewoon weer vanaf het begin.

In groepstherapie of teamontwikkeling?

Heeft Diederick gelijk en is dit groepstherapie of provoceert hij? “Vanuit mijn perspectief is het geen groepstherapie, omdat dat tot doel heeft de leden van een groep te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Het team-coaching traject dat wij met Energized.org doen heeft een ander doel: het Energized team in staat te stellen complexere problemen aan te pakken door verschillen te leren integreren.”

Diederick Janse spreker teamontwikkeling

We pionieren nogal graag

Met Holacracy werken we aan onze purpose. We willen ook meer leven volgens onze purpose. Een behoefte die ook veel van onze klanten hebben. We zijn net begonnen aan dit avontuur.

We houden je op de hoogte van onze ontwikkelingen. Heb je zelf ervaringen met deze aspecten van zelf organiserend werken of heb je er vragen over, mail dan gerust naar paula@energized.org.