Intro workshop Teamontwikkeling in Zelforganisatie

425,00

  • Kennismaking met theorie en vaardigheden
  • Ontwikkel je begrip voor communicatie- en gedragspatronen
  • 26 januari van 09.00 – 17.00
  • Omgeving Utrecht
Categorie:

Beschrijving

Datum: 26 januari 2022

Tijd: 9.00 – 17.00

Locatie: Omgeving Utrecht

Open inschrijving (neem voor in-company mogelijkheden contact met ons op)

Energized.org heeft een speciale workshop samengesteld. Met deze workshop krijg je de eerste inzichten van Systems-Centered® Training, een wetenschappelijke beproefde methode voor teamontwikkeling. Ook voor organisaties, die met teamontwikkeling willen starten alvorens met Holacracy, zelforganisatie of zelfsturende teams te gaan werken, is deze workshop waardevol.

In een halve dag, maak je kennis met een speelse, effectieve interactiemethode om het communicatiegedrag in teams te verhelderen.

Organisaties en teams die zelforganiserend (beginnen te) werken, kunnen opmerken dat ze daarin geremd worden door oude communicatie- en gedragspatronen. Zelforganisatie blijft beperkt tot de ‘bovenstroom’. Het werk wordt georganiseerd, rol- en werkoverleggen worden gedaan en rollen en verantwoordelijkheden worden beschreven. Daarmee wordt het werk vele malen transparanter.

Het is echter niet zo dat die transparantie automatisch doorwerkt in de ‘onderstroom’, zoals de communicatie en gedrag in het dagelijkse werk, buiten de overleggen. Zo blijven bijvoorbeeld spanningen onbenoemd, mensen blijven zoeken naar toestemming van de Lead Link of consensus in de groep, er wordt veel geklaagd of mensen spreken elkaar niet aan.

Verankeren van zelforganisatie door teamsessies

Tijdens deze introductie workshop van een halve dag krijg je een voorproefje van onze teamsessies voor teamontwikkeling.
Wat wij willen bereiken door teamontwikkeling in te zetten bij zelforganisatie is dat zelforganisatie verankert in de onderstroom van gedrag en communicatie. Dat leidt ertoe dat mensen hun eigenaarschap volledig nemen voor de doelen van de cirkel en van hun rollen, bijvoorbeeld door zelfstandig besluiten te nemen.

Het team communiceert op een gelijkwaardige, volwassen manier. Waar men vervalt in oude patronen wordt dat opgemerkt en bespreekbaar gemaakt. Spanningen en frustraties worden niet persoonlijk genomen, maar constructief ingezet voor de doelen van de rol, de cirkel en de organisatie.

Onderzoek heeft aangetoond dat groepen zich door vaste fases van ontwikkeling bewegen. Systems-Centered Training (SCT®) benut deze fases om teamontwikkeling in kaart te brengen en om op systematische wijze te werken aan gedrag en manieren van communiceren die Holacracy versterken.

Scepsis en weerstand worden gezien als waardevolle stemmen in het team, die elk hun functie hebben (bijv. het stabiliseren van het team en het behouden van wat werkt). Door dit los te koppelen van personen (de “lastpakken” en “zondebokken” in elk team) wordt het bespreekbaar. Hiermee komt steevast veel energie vrij die kan worden ingezet voor de ontwikkeling van het team en de implementatie van Holacracy, in plaats van daar een rem op te vormen.

Het resultaat van de introductie workshop ‘Teamontwikkeling’

Je leert meer systeemgericht naar teams en mensen kijken. Je leert vaardigheden, die je direct kunt gebruiken in je eigen rollen. Daarnaast krijg je inzicht in de fases van teamontwikkeling en hoe die impact hebben op zelforganisatie beoefening.

De aanpak

De workshop bestaat uit een mix van onderzoeken, oefenen en theorie.

Deze workshop is voor jou als

  • je een coachende rol hebt in de organisatie;
  • je groepsdynamiek beter wilt begrijpen;
  • je een licht durft te schijnen op wat er gebeurt maar niet gezegd wordt;
  • je een weg zoekt voor interpersoonlijke spanningen.

De trainers

Peter Kunneman begeleid organisaties bij het oplossen groepsdynamische vraagstukken. Hij is gelicentieerd SCT-practitioner

Erik Slotboom is een ervaren zelforganisatie coach met een focus op de groepsdynamiek. Hij begeleidde al tientallen organisaties op hun pad naar zelforganisatie.

Prijzen introductie workshop Teamontwikkeling
Normale prijs € 425 ex btw


Aanmeldingen met korting, dus die niet de standaardkosten betalen hebben geen recht op teruggave.

Aanmeldingen tegen standaardkosten krijgen tot 1 december 2022, 75% van het toegangsbewijs vergoed bij schriftelijke annulering.
Deelname is persoonsgebonden en kan enkel in overleg en met goedkeuring van Energized.org worden overgedragen aan iemand anders.
Uiterlijk een week voor het evenement – en bij voorkeur eerder – laten we weten of er voldoende deelnemers zijn en de workshop dus doorgang kan vinden.

Title