Waar ondernemerschap in onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten: Suus vertelt over democratisch onderwijs en natuurlijk leren bij marktleider voor ‘leren’ Springest.

Suus is 6 jaar en dochter van onze coach Esther. Suus had een specifieke leerwens: andere mensen vertellen over haar school zodat ze weten hoe leuk democratisch onderwijs is. Ze vroeg haar moeder of ze haar verhaal bij een echt bedrijf mocht doen. Zowel haar basisschool ‘de Vallei‘ als Springest werken met Holacracy. En bij Springest werd ze met open armen ontvangen. Ze kreeg het podium waarop ervaren sprekers eerder hun verhaal vertelden.

Het verhaal dat Suus wilde vertellen gaat over de manier waarop het op haar school reilt en zeilt.
“Bij ons op school zijn de regels de baas, en die bepalen we samen.” De kinderen op De Vallei zitten bovendien niet in klassen en zijn verantwoordelijkheid voor hun eigen leerpad én hun school. Ze bepalen zelf hoe ze leren, wat en met wie. Daar wilde Springest wel meer over weten!