Incompany

Incompany Teamontwikkeling Training

Soms loopt een samenwerking niet lekker. Ook wanneer de rollen en verantwoordelijkheden helder zijn, loopt het soms toch niet lekker. Dat is heel normaal. Er is niet zoiets als gedoe-vrij werken, vroeg of laat ontstaat er altijd wrevel. Maar het verschilt enorm hoe lang je erin blijft hangen. Teamontwikkeling helpt je om het gedoe sneller te herkennen en op te lossen, zodat het team zich weer kan richten op het werk.


Organisaties en teams die zelforganiserend (beginnen te) werken, kunnen opmerken dat ze daarin geremd worden door oude communicatie- en gedragspatronen.

Zelforganisatie blijft beperkt tot de ‘bovenstroom’. Het werk wordt georganiseerd, rol- en werkoverleggen worden gedaan en rollen en verantwoordelijkheden worden beschreven. Daarmee wordt het werk vele malen transparanter.

Het is echter niet zo dat die transparantie automatisch doorwerkt in de ‘onderstroom’, zoals de communicatie en gedrag in het dagelijkse werk, buiten de overleggen. Zo blijven bijvoorbeeld spanningen onbenoemd, mensen blijven zoeken naar toestemming van de Lead Link of consensus in de groep, er wordt veel geklaagd of mensen spreken elkaar niet aan.

Gegevens

  • Datum: Op aanvraag
  • Tijd: Op aanvraag
  • Kosten: Op aanvraag

Locatie

  • Op aanvraag
Foto van Erik Slotboom

Erik Slotboom

Erik Slotboom is Holacracy coach. Eerder hielp hij vele organisaties met Agile werkprocessen. Nu weet hij de brug te slaan tussen agile werkprocessen en holacratische organisatieprocessen.

Foto van Sanne Kruijt

Sanne Kruijt

Sanne, met een achtergrond in ecologie, regeneratieve landbouw en onderwijs, focust op de combinatie van zelforganisatie en gebiedsontwikkeling.

Foto van Charlotte van Leeuwen

Charlotte van Leeuwen

Charlotte’s studie in Natuur- en Sterrenkunde veranderde haar wereldbeeld en leidde tot haar ondernemerschap.

Meer informatie

We kunnen ons goed voorstellen dat je meer wil weten over onze Teamontwikkeling Training of dat je nog vragen hebt. We proberen hier alvast wat meer informatie te geven, maar neem gerust contact met ons op. We helpen je dan graag persoonlijk verder.


Teamontwikkeling tijdens de Holacracy implementatie

“De menselijke kant blijft vaak onderbelicht bij zelforganisatie”, horen we regelmatig, en dat begrijpen we. In elke implementatie komt een moment waarop scepsis, weerstand, of oud hiërarchisch gedrag, zoals het vasthouden aan functies in plaats van rollen, opduikt en problemen veroorzaakt. Verdere uitleg bieden werkt dan niet en kan de situatie verslechteren, bijvoorbeeld als de coach of methode geloofwaardigheid verliest. Door te vertragen en de onderstroom aan te pakken, kan een doorbraak in het veranderingsproces ontstaan.

Daarom integreren we teamontwikkeling in onze implementatie, gericht op zowel structuur als gedrag, normen, en communicatie. We analyseren het samenwerkingsklimaat en ondersteunen teams om belemmerende factoren te identificeren en te verminderen. Zo creëren we een omgeving waarin Holacratisch werken echt kan floreren.


Voorwaarden om met teamontwikkeling aan de slag te gaan

Wij geloven sterk in de fundamentele waarde van teamontwikkeling, niet alleen voor en tijdens, maar ook na de belangrijke stap naar zelforganisatie. Cruciaal voor dit proces is de expliciete bereidheid onder teamleden om de bestaande teamdynamiek grondig te onderzoeken en actief te experimenteren met nieuw gedrag. Daarnaast is het essentieel om voldoende tijd vrij te maken voor teamoverleggen, waarin deze experimenten en veranderingen in gedrag besproken en verfijnd kunnen worden.

Wat is SCT®?

Systems-Centered® Training (SCT®) biedt praktische en systematische methoden die gericht zijn op ontwikkeling en innovatie binnen een brede context, zoals een bedrijf, team, of relatie. Deze methoden bieden handvatten om systemen te begrijpen en te beïnvloeden. Door onszelf, een groep of team als een systeem te beschouwen, bevorderen we het vormgeven van effectieve en plezierige relaties.
Deze benadering is geworteld in de wetenschap, specifiek de toepassing van de ‘Theorie van Levende Menselijke Systemen’ ontwikkeld door dr. Yvonne Agazarian.

Wij waarderen aan Systems-Centered Training® de volgende aspecten: de stevige wetenschappelijke basis waarop het rust; de systeembenadering die het hanteert; de herkenbaarheid en relevantie van het rol-doel-context model, wat overeenkomt met principes van Holacracy; en de mogelijkheid tot directe toepassing in praktische situaties.

Teamsessies: een traject voor teamontwikkeling

Voor de teamsessies putten wij uit onze ervaring met Systems-Centered® Training (SCT®). Wij worden hierin actief begeleid en ondersteund door een gelicenseerd SCT® coach, Peter Kunneman. SCT is door haar systeemgerichte benadering een krachtige aanvulling op Holacracy.

Het biedt concrete handvatten om de fase van teamontwikkeling in kaart te brengen en om op systematische wijze te werken aan gedrag en manieren van communiceren die Holacracy versterken. Scepsis en weerstand worden gezien als waardevolle stemmen in het team, die elk hun functie hebben (bijv. het stabiliseren van het team en het behouden van wat werkt). Door dit los te koppelen van personen (de “lastpakken” en “zondebokken” in elk team) wordt het bespreekbaar. Hiermee komt steevast veel energie vrij die kan worden ingezet voor de ontwikkeling van het team en de implementatie van Holacracy, in plaats van daar een rem op te vormen.

Veelgestelde vragen

Twijfel je nog of heb je nog vragen? We hebben de meest voorkomende vragen voor je hieronder gezet!

Wat is de duur van de training?

De training begint met een Kickoff dag. Vervolgens zijn er 6 halve dagen teamoverleg. Deze worden begeleid door een zelforganisatie coach en een teamcoach.

Hoe zien de sessies er concreet uit?

Tijdens de sessies wordt het team zich bewust van hoe hun huidige gedrag en communicatie de ontwikkeling van zelforganisatie belemmeren. We brengen dit in kaart en oefenen systematisch met nieuw gedrag en nieuwe manieren van communiceren die zelforganisatie bevorderen. Gedurende het teamontwikkeltraject slaan we steeds meer de brug tussen de opgedane inzichten en vaardigheden uit het teamoverleg en het werkoverleg, het roloverleg en het dagelijkse werk.

Wie is de SCT trainer voor deze training?

De coaching in teamontwikkeling wordt o.a. verzorgd door Peter Kunneman (gelicenseerd SCT practitioner), die reeds vele organisaties heeft ondersteund met teamontwikkeling en conflictoplossing.

Waar kan ik meer lezen over wat SCT inhoudt?

Peter schreef eerder al een artikel over weerstand bij grote veranderingen in de organisatie.

En we maakten samen een verslag van onze eigen ervaringen als team in het artikel Is Energized.org in groepstherapie?.

Het meest toegankelijke boek over is SCT in action, Applying the Systems-Centered Approach in Organizations. Deze is verkrijgbaar als ebook en paperback.

Heb je toch nog vragen?

Wij willen graag kennis met je maken. Vul onderstaand formulier in of bel gewoon naar 085-13017195.

Contact form

Name(Required)