Peter Kunneman

Teamcoach en gelicenseerd SCT® Practitioner

peter kunneman coach sct teamontwikkeling profiel

Peter coacht teams bij hun ontwikkeling van vluchten en vechten naar samenwerking

In 2009 maakte hij kennis met de Theorie van Levende Menselijke Systemen en de daarop gebaseerde methode SCT® tijdens een introductieworkshop met Yvonne Agazarian in York.

In de opleiding tot SCT-teamcoach, leerde hij dat je door bewust lidmaatschap op te nemen in de teams waarvan je de doelen en waarden onderschrijft, die teams verder helpt ontwikkelen en transformeren.

Peter schreef een white paper over de wetenschappelijk beproefde en innovatieve methode Systems-Centered® Training (SCT®).

holacracy forum teambuilding talk peter kunneman koen bunders

Coaching

Peter coacht de organisaties in hun ontdekkingstocht naar samenwerken. Dat deed hij al bij meer dan 50 teams in organisaties, onder andere in de zorg, bij productiebedrijven, ICT-bedrijven bij de overheid.

Daarnaast heeft hij tientallen teamleden van verschillende teams individueel begeleid in het leren beter samen te werken.

Ben je nieuwsgierig naar de Energized.org-rollen van Peter? Die kun je bekijken in Glassfrog, de software waarmee we binnen Energized.org onze (continu veranderende) governance bijhouden.

Zijn aanpak

Bedrijven hebben er echt baat bij om zowel aandacht te hebben voor de bovenstroom (de structuur) als voor de onderstroom (de communicatie). Peter helpt het probleem op te lossen dat samenwerking in teams stokt door onbekendheid met – en onwetendheid over  – groepsdynamiek.

Het resultaat is dat bedrijven de verschillen tussen mensen benutten om hun doel te bereiken in plaats van dat ze die verschillen ontkennen of onderling bestrijden.

Peter heeft jarenlange ervaring en een flinke ‘gereedschapskist’, met daarin onder andere een SCT-licentie en 10 jaar opleiding en praktijkervaring bij het coachen van teams naar betere samenwerking
In zijn 15 jaar ervaring als organisatieadviseur bij Accenture hielp hij organisaties met het oplossen van strategische en tactische problemen.

Welk boek en video zou je ons aanraden?

2021, Agazarian, Gantt en Carter; Systems-Centered Training, An illustrated Guide for Applying a Theory of Living Human Systems, Routledge, New York, London

Peter in actie

peter kunneman teamontwikkeling zelforganisatie
peter kunneman teamontwikkeling zelforganisatie
peter kunneman teamontwikkeling zelforganisatie
peter kunneman teamontwikkeling zelforganisatie

Contact Peter!

Email: peter @ energized.org
Of neem contact op via Linkedin