Harvard Business Review publiceerde deze zomer dit goede artikel over Holacracy en de implementatie bij Zappos. Het artikel werd geschreven door Ethan Bernstein, John Bunch, Niko Canner en Michael Lee. In mei 2015 besloot het bedrijf zich te bezinnen op de implementatie van Holacracy binnen het bedrijf.

Zappos is het meest genoemde voorbeeld als het gaat om Holacracy implementaties. In dit artikel wordt verder gekeken dan enkel de implementatie. Want waarom zou je stoppen bij zelfsturende teams? Hoe kun je die optimaal laten werken zonder dat ze weer gedwarsboomd worden door zware organisatiestructuren en hoe waarborg je relaties tussen de teams?

Hbr.org: Beyond the Holacracy Hype