Het artikel ‘Holacracy voor volwassenen’. Door Joris Engbers.
Joris legt uit dat de vooroordelen over het werken met Holacracy heel vaak uitgaan van vertrouwen en aannames die we op geen enkel ander terrein in het dagelijks leven van volwassenen durven uit te spreken. In Holacracy zijn er geen ouder-kind relaties. Wij vertrouwen erop dat mensen redelijk te handelen in de meeste situaties en accepteren het risico dat er iets mis zou kunnen gaan. We leven in een vrije samenleving mensen boven de 18 jaar kunnen geven een verbazingwekkende hoeveelheid vrijheid om hun eigen beslissingen te nemen over vrijwel alles. Dus waarom zouden we aannemen dat mensen die op hun werk hun rollen mogen vullen daar niet toe in staat zouden zijn?

Wearespindle.com: Holacracy is for grown-ups (Holacracy is voor volwassenen)