In deze korte video schetst Koen hoe Holacratisch werken en Getting Things Done met elkaar samenhangen.