Adam Pisoni over meer responsive organisatievormen in het algemeen en Holacracy in het bijzonder.

Here’s Why You Should Care About Holacracy