Ruben in Berlijn

Ruben Timmerman, Springest oprichter en Holacracy pionier gaf deze talk over zelfsturing en Holacracy in Berlijn.

  • wat betekent spanning in een holacratische organisatie

Spanning als brandstof om je organisatie te verbeteren

Als je werkt in een organisatie, voel je iedere dag spanningen: verschillen tussen hoe iets nu functioneert en hoe het beter zou moeten of kunnen. Spanningen omzetten in brandstof ter verbetering van je organisatie, staat centraal in Holacracy. Lees in dit artikel hoe je hiermee kunt starten.